Mon - Fri  08:30 - 12:00
 Mon - Fri  13:30 - 17:30
 Sat           08:30 - 12:30

Thư viện Trường Việt Mỹ - VASCHOOLS

Trụ sở chính: 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM

(028) 73073 806 - 0916 303 252

038 375 3275 - 098 363 1719 (Thủ thư)

Liên hệ với thư viện

Top